Geachte Heer/Mevrouw, Beste Vrienden,


In 2019 bestaan de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk 50 jaar. Het spreekt voor zich dat we dit heuglijke feit niet onopgemerkt willen laten voorbijgaan en daarom geven we aan onze algemene ledenvergadering dit
jaar een extra feestelijk tintje.

We verwachten al onze leden en genodigden op zaterdag 23 februari om 14.00 uur in de Sint-Sulpitiuskerk voor een feestelijke academische zitting. Naast de gelegenheidstoespraken zal de Nederlandse kunsthistorica Christel Theunissen een korte uiteenzetting geven over de trots van ons kerkelijk patrimonium, het laatmiddeleeuwse koorgestoelte van de Brusselse beeldsnijder Jan Borreman. Op 8 september zal zij naar aanleiding van Open Monumentendag de koorbanken
in woord en beeld meer diepgaand aan u voorstellen.

Tijdens de academische zitting zal dr. Michel Van der Eycken zijn nieuwe publicatie over de Sint-Janskerk kort toelichten en krijgt elk lid zijn nieuwe lidkaart, zijn jaarboek en een volumineuze feesteditie van onze Nieuwsbrief. Voor de muzikale omlijsting zorgt het gerenommeerde Sint-Sulpitiuskwartet o.l.v. organist en violist Michel Verhaegen. Na de academische zitting wordt u door het stadsbestuur en de Vrienden een receptie aangeboden in de historische Sint-Joriszaal van het stadhuis. U wordt er verwelkomd door de burgemeester en het schepencollege en voorzitter Fons Bonroy zal er door middel van een powerpointpresentatie een wandeling maken door de rijk gevulde geschiedenis van de Vrienden
van de Sint-Sulpitiuskerk.

Wij hopen van harte dat u in groten getale zal komen meevieren met onze vijftigjarige vereniging.

Om het gouden jubileum met de Vrienden feestelijk te vieren kiezen we als reisbestemming 2019 voor de bruisende wereldstad Parijs. In het topweekend van Hemelvaart verblijven we van vrijdag 31 mei tot en met maandag 3 juni in de Lichtstad en bezoeken tal locaties met koninklijke allure. Geïnteresseerde leden vinden bij deze uitnodiging als bijlage het
gedetailleerde reisprogramma met de modaliteiten voor deelname.

Beste Vrienden, bij het begin van het nieuwe jaar vragen wij u ook vriendelijk om uw lidmaatschap 2019 te vernieuwen. U kan dat doen door het storten van ofwel
- 30 euro (gewone leden) of 35 euro (gewone leden + verzendingskosten publicaties)
- Minimum 50 euro (steunende leden)
op rekeningnummer BE21 4529 0739 5103 van de VZW Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, met vermelding ‘lidgeld 2019’ en uw naam.

Wij danken u nogmaals voor uw blijvende loyauteit en steun aan onze vereniging en tekenen
met vriendelijke hoogachting,


Fons Bonroy (voorzitter) Peter Claes (ondervoorzitter) Felix Van Meerbergen (deken) Rob Degelin (secretaris) Paula Broeders (waarnemend secretaris) Mia Schauwers (penningmeester) Bernadette Bielen, Diane Bielen, Gustaaf Beckers, Marc Decombes, Rik Claes, Maurice Ilegems, Michel Van der Eycken en Johan Van der Eycken (bestuursleden)